REKLAMÁCIA / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako správne vyplniť reklamačný formulár?

Predovšetkým je veľmi dôležité si rozmyslieť, čo od reklamácie očakávate. Či požadujete nový tovar, alebo Vám postačí náhradný diel, oprava (ak je možná), zľava, alebo radšej vrátenie peňazí. Dôležitú úlohu hrá aj to, či máte vo faktúre uvedené IČO (resp. DIČ) alebo nie. Ak ste u nás nakúpili v rámci podnikateľskej činnosti (teda nie ako koncový spotrebiteľ), nemáte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní, a Vaša záruka na tovar je len 12 mesiacov namiesto obvyklých 24 mesiacov. Ďalej je dobré vedieť, že pokiaľ sa jedná o opraviteľnú vadu v spotrebiteľskom predaji (teda ako bežný spotrebiteľ, ktorý nenakúpil na IČO), je reklamácia prednostne riešená výmenou chybného dielu, opravou alebo zľavou. Až v situácii, keď žiadne z týchto riešení nie je možné, dochádza k výmene tovaru za nový kus, a až v poslednom rade sa pristupuje k vráteniu peňazí. 

V prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru je nutné vrátiť tento tovar do 14-tich kalendárnych dní od vyplnenia reklamačného formulára na adresu dodávateľa. Adresa miesta pre príjem tovar Vám bude zaslaná ihneď po vyplnení reklamačného formulára na e-mail zadaný v objednávke. Tovar je nutné vrátiť nepoškodený, v originálnom balení a čistý. Ak by tomu tak nebolo, nebude Vám vrátená celá suma za tovar, pretože zo zákona je predajca oprávnený strhnúť si čiastku, ktorá zodpovedá jeho nákladom na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní sú náklady na poštovné, vynaložené kupujúcim na vrátenie tovaru odosielateľovi, hradené kupujúcim. Pri reklamácii hradí kupujúci poštovné tiež, ale ak mu bude reklamácia uznaná, budú mu tieto nutne vynaložené (nevyhnutné) náklady preplatené na základe oskenovaného podacieho lístka zaslaného na e-mail predávajúceho. V prípade zamietnutia reklamácie náklady preplatené nebudú