content="noindex">

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,
  • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách,
  • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa,
  • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.